СМИ Кыргызстана

Основано: 1934

Регион: Ош

Тип: Печатное

Периодичность: 2 раза в месяц

"Өзгөн нуру"

"Өзгөн нуру" райондук коомдук-саясий гезит, айына 2 жолу чыгат. Мекеме-уюм, мектептерге таркатылат. Нускасы 2300. Редактору Жолдошбай Анашов.

Контактная информация: Дареги, Кыргыз Республикасы,
Ош областы, Өзгөн району,
тел.: 03233 5-05-60, 0778 16-19-41.