СМИ Кыргызстана

Основано: 2006

Регион: Кыргызская Республика

Тип: Интернет

Периодичность: Ежедневно

"Саресеп"

«Саресеп»- маалымат порталынын максаттары:
- Жалпы адамзаттык баалуулуктардын, ынтымак менен жашоонун, экономикалык жана маданий өнүгүүнүн, демократиянын, гуманизмдин жана эркиндик принциптеринин коомдук аӊ-сезимде бекемделишин камсыздоо;
- Укуктук демократиялык мамлекеттин өнүгүшүнө өнөктөш болуу;

Вебсайт: http://saresep.kg/

Контактная информация: Кыргызстан, Чүй областы, Бишкек шаары
Фрунзе көчөсү 387, 1-кабат

Тел: 0 (312) 93 65 55
E-mail: saresepkg13@gmail.com

Последние публикации