Последние публикации

Амалкөй-ардагерлер

«Билбейт деп ууру кылба!» -деп ата-бабаларыбыз эзелтеден эле кан-какшап келе жатканына карабастан, коомдо дале болсо, «меники өтүп кетет» принцибинде мыйзамды «аттап» өткүсү келгендер арбын…

Айтылгандын бир мисалы – жакында Ак-Суу райондук прокуратурасы КР Өкмөтүнүн токтому (№ 377, 25.06.1997-ж.) аркылуу бекитилген «КР бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган жана иштеген адамдарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө» Жобосунун аткарылышын текшерүүдө кезегинде ички иштер органдарында иштеп, ардактуу эс алууга чыккан район аймагындагы 15 адам өздөрүн Жыргалаң айылында жашагандар катары көрсөткөн жалган маалымдамалар аркылуу пенсияларына үстөк коштуруп келишкен фактысын «бултайтты». Амалкөй-ардагерлер өздөрүнүн мындай кыңыр иштери аркылуу бул күнгө чейин мамлекетке 1 319 518 сомдук зыян келтиргендиги аныкталды.

«Ишенген кожоң сууга акса – алды-алдыңдан тал карма» деген мааниси терең кеп бар элибизде. Анын сыңарындай, жаштарга акыл-насааттарын айтып, кылмыштуулуктан алыс болууга үндөп, өздөрү үлгү болушат деген адамдар минтип пендечиликке барып жатса – эмне дейбиз?!.

«Кыңыр иш кырк жылдан кийин да билинет» демекчи, көпчүлүгүнүн аты-жөндөрү жалпыга маалым аксакалдар колдору менен кылгандарын моюндары менен тартышабы же айрымдары көнгөн адаттарынча мыйзамды буйлаланган төөчө көрүп, башкача айла-амалдарга барышабы – аны убакыт көрсөтөөр. Азырынча аттарын атабай кое туралы…