Кыргызстандын ЖМКлары жана Интернет-басылмалары

Негизделген: 2005

Аймак: Кыргыз Республикасы

Түрү: Басма

Мезгилдүүлүгү: Ай сайын

"Шоокум"

Илим, турмуш жана маданият журналы.

Вебсайт: http://www.shookum.kg

Байланыш маалыматтары: Бишкек шаары, Фрунзе көч., 387,
Тел: (+996 312) 68-07-34