Кыргызстандын ЖМКлары жана Интернет-басылмалары

Негизделген: 2014

Аймак: Дүйнө

Түрү: Маалыматтык агенттик

Мезгилдүүлүгү: Күндө

"Sputnik.KG"

Sputnik маалымат агенттиги дүйнөнүн глобалдуу медиа мейкиндигинде 2014-жылдын 10-декабрынан тартып иштей баштады.
Sputnik толугу менен чет элдик аудиторияга багытталган.
Дүйнөнүн ири борбор шаарларындагы Sputnikтин ар бир редакциясы өз сайтын иштетет жана жергиликтүү радиостудияларда жаңылыктарын обого чыгарып турат. 2015-жылда эле Sputnikтин дүйнөнүн 130 шаарындагы, 34 өлкөсүндөгү 30 тилде чыгарылуучу радиоуктурууларынын жалпы көлөмү суткасына 800 саатты түзмөкчү.

Новостное агентство Sputnik начало работу на глобальном медиарынке 10 ноября 2014 года.
Sputnik всецело ориентируется на зарубежную аудиторию.
Каждая редакция Sputnik в крупнейших столицах мира ведет свои сайты и вещает из студий местных радиостанций. Суммарное количество часов радиовещания Sputnik на 30 языках мира уже в 2015 году превысит 800 часов в сутки в 130 городах мира, 34 странах.

Вебсайт: http://sputnik.kg/

Байланыш маалыматтары: 720001
Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Турусбеков көч., 109/1, каб. 410
+ 996 (312) 39 40 80, 39 40 82
news@sputnik.kg, info@sputnik.kg

720001
Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 109/1, каб. 410
+ 996 (312) 39 40 80, 39 40 82
news@sputnik.kg, info@sputnik.kg

Акыркы макалалар