Акыркы макалалар

Исфанадагы спорт жаңылыктарынан

26-январда Исфанашаармэриясынакараштуумектепокуучуларарасындазоналдыкспартакиадасы Ю.А. Гагарин атындагыортомектебиндеболупөттү.

Жайынтыгында стол теннисибоюнча 1-ракеткада балдарарасында 1-орун «Исфана» ортомектеби, 2-орун 2-ракеткада №4 гимназия мектебининокуучулары, ал эмикыздарарасында 1-ракеткада 1-орун «Самат» ортомектеби; 2-ракеткада 2-орун «Тайлан» ортомектебижеңипалышты.

Шахмат боюнчабалдарарасында 1-доскада 1-орун Казыевортомектеби, 2-доскада 2-орун Казыевортомектебининокуучуларына, кыздарарасында 1-доскада 1-орун №1 гимназия, 2-доскада 2-орун №1 гимназиянынокуучуларынаыйгарылды.

А. Айбашев