Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 1992

Region: Kyrgyz Republic

Type: print

Periodicity: weekly

"ZAMAN Кыргызстан"

"ZAMAN Кыргызстан" аптасына бир ирет кыргыз тилинде, бир ирет түрк тилинде чыккан коомдук саясий басылма.
Башкы редактор Айдын Пазаржы.
Нускасы 3500 даана

Contacts: 720001
Бишкек шаары, Чүй проспектиси 219, 7- кабат
Тел.: +996 (312) 61 46 42, 61 46 48
Факс: +996 (312) 61 46 20

Latest articles