Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 1941

Region: Batken

Type: print

Periodicity: weekly

"Эл жарчысы"

"Эл Жарчысы" - Кадамжай райондук коомдук - саясий гезити 1941-жылы негизделген. Биздин максат — Кадамжай аймагына маалыматтарды так жана ыкчам, тез жеткирип туруу.

Website: http://kdm.kg/

Contacts: Кыргыз Республикасы,
Баткен облусу,
Кадамжай шаары,
Редакциянын тел: +(996-3655) 5-06-15
Электрондук дарегибиз: elzharchysy@mail.ru

Latest articles