Kyrgyzstan Mass-media

Founded: 1931

Region: Issyk-Kul

Type: print

Periodicity: monthly2

"Ак-Суу баяны"

Ак-Суу райондук мамлекеттик коомдук-саясий гезит.
Гезиттин биринчи саны 1931-жылы сентябрь айында Каракол районунда «Жаңы-Айыл» аталышында жарык көргөн. Аймактык өзгөрүүлөргө жараша, мезгил талаптарына ылайык аталышы «Колхоз Туусу», «Сталин Правдасы», «Жеңиш», «Эмгек Туусу», «Коммунисттик Эмгек», кайрадан «Эмгек Туусу» болуп, «Мезгил Жарчысы» деп алмашылып турган. 10 жылдык тыныгуудан кийин 2007-жылдан баштап «Ак-Суу баяны» деп чыга баштады.
Гезит учурда айына 2 ирет, А-3 форматында, 1350 нускада үзгүлтүксүз жарык көрүп келет.
Башкы редактору Эген Садабаев.

Contacts: 721800,
Ысык-Көл облусу, Ак-Суу району, Теплоключенко айылы, Ленин көч., 154

Тел. (факс): (3948) 9-12-84, 0771 34-19-36

E-mail: saadabaev@mail.ru